Bảo trì cập nhật phiên bản 1595 (10/09)! 9/8/2017

Quý bằng hữu thân mến!

Bản cập nhật 1595 sẽ chính thức được cập nhật vào ngày 10/09 tới đây! Thời gian cụ thể như sau:

Bảo trì máy chủ cập nhật phiên bản mới: 09h00 – 11h00 ngày 10/09!

Ảnh hưởng: Trong quá trình bảo trì, quý bằng hữu không thể đăng nhập được vào máy chủ Thông Thiên Phong.

Sau thời gian như thông báo, tất cả hệ thống hoạt động trở lại bình thường!

Nội dung cập nhật ở phiên bản 1595:

1.     Tại npc Vi Tiểu Khản: Cập nhật Hồn Châu Lễ Bao và Huyền Thiên Thánh Lệnh.

Hồn Châu Cao Cấp Lễ Bao

Huyền Thiên Thánh Lệnh

2.     Tại npc Tiểu Nghiên Nghiên: Cập nhật Tinh Uẩn Linh Phách (cấp độ 160 có thể sử dụng tăng điểm Tinh Hồn cho nhân vật), Hiên Viên Linh Khế Lễ Bao, Ngộ Đạo Diệu Châu, Thú cưỡi mới, Nguyên Hồn Thú Cưng

Tinh Uẩn Linh Phách tăng 10000 điểm Tinh Hồn

Ngộ Đạo Diệu Châu x6 kinh nghiệm

3.     Tại npc Tăng Diệp Bồ Đề: Cập nhật Thiên Châu Đại Lễ Bao mở ra dây chuyền Hoàng Vũ, Ấn Long Tranh Hổ Đấu , Thần Kỵ: Thiên Đế Thần Câu

Thiên Châu Đại Lễ Bao

Dây chuyền Hoàng Vũ

Ấn Long Tranh Hổ Đấu

Thần Kỵ: Thiên Đế Thần Câu

4.     Tại npc Tiểu Vân: Có thể đổi được Phiếu đổi Phù Quán Chú sử dụng Thẻ Tri Ân

Phiếu đổi Phù Quán Chú

Tại Luyện Khí Sư – Tất Vĩ Thiên có thể đổi Phù Quán Chú, Kỳ Trân các loại

5.     Tại npc Lễ Quan – Thành Hà Dương: Cập nhật Hạ Tuế Kim Ấn, thay đổi hình ảnh và sửa lại thuộc tính Đinh Dậu Hộ Phù, Kê Niên Cát Tường.

Cập nhật Hạ Tuế Kim Ấn

6.     Thay đổi quà tặng Ưu Đãi Hội Viên VIP: Võ Hồn tăng lên 2 cấp lần lượt: V1, V2, V3, V4, V5, VVIP là: Sâm Tam Các Hổ Ấn, Tứ Duy Long Ngọc, Ngũ Phương Vương Bội, Lục Hoàng Đế Tỷ, Thất Sát Đạo Nhân và Bát Cực Chiến Hồn. Đặc biệt Hội Viên VVIP sẽ nhận được thời trang Phiên Đồ kích hoạt thuộc tính và kỹ năng đặc biệt.

Ưu đãi Hội Viên VIP

Tăng Võ Hồn tất cả lên 2 cấp

Phiên Đồ Trang có Kỹ năng đặc biệt: Đấu Chuyển Tinh Di

7.     Tại Thiên Đế Bảo Khố: Cập nhật 2 xổ số mới Thiên Đăng Chiếu Diễm và Hồng Vân Hải Đường.

Mua Tụ Bảo Bồn tặng Thiên Đăng Chiếu Diễm

Mua Phi Thiên Thần Phù tặng Hồng Vân Hải Đường

Thiên Đăng Chiếu Diễm có: Hạ Tuế Kim Ấn, Thiên Đế Thần Câu, Thương Lãng Băng Châu Lễ Bao, Kim Tinh Thiết Ngọc <Cấp 10> …. Cùng vô số kỳ trân dị bảo khác.

Hồng Vân Hải Đường có: Thẻ đổi Địa Sát <Vũ Khí>, Thái Thượng Phù Ghi, Diệu Pháp Hoa Chương, Kim Tinh Thiết Ngọc <Cấp 10> …Cùng vô số kỳ trân dị bảo khác.

Thiên Vực Thần Câu

8.     BOSS Vũ Thần Khâu Lỗi Ảo Ảnh: Tăng số lượng vật phẩm rớt ra 50%, tuy nhiên HP Boss cũng tăng thêm.

Tăng số lượng rớt ở BOSS Vũ Thần Khâu Lỗi Ảo Ảnh

9.     Sửa chữa một số lỗi nhỏ khác và tối ưu trò chơi

Chúc quý bằng hữu có những giây phút thư giãn vui vẻ cùng Tru Tiên TVC!

Bích Dao!

 

 

Top