[BIG UPDATE] Sáp nhập 2 máy chủ (25/08) 8/23/2017

Quý bằng hữu thân mến!

Vào 25/08 này, 2 máy chủ Đại Trúc Phong và Hợp Hoan Linh chính thức sáp nhập, để việc sáp nhập thành công tốt đẹp, quý bằng hữu vui lòng chú ý những điều dưới đây:

1.      Các nhân vật trên Thiên Giới phải trở về Hạ Giới trước thời gian bảo trì 09h00 ngày 25/08 (Nếu không trở về, nhân vật đó sẽ không được sáp nhập và bị xóa bỏ vĩnh viễn)

2.      Sau khi sáp nhập máy chủ, tất cả thành chiến, xã tắc chiến, quốc chiến đều được RESET về trạng thái như máy chủ mới.

3.      Các nhân vật trùng tên ở 2 máy chủ sẽ tự động được đổi tên ở máy chủ sáp nhập, tuy nhiên bằng hữu sẽ được tặng vật phẩm đổi tên nhân vật để đổi sang một tên mới

4.      Nếu bằng hữu sử dụng 1 tài khoản cho cả 2 máy chủ và có số nhân vật (tổng cả 2 máy chủ) > 6 nhân vật, xin vui lòng xóa bớt các nhân vật không sử dụng (Nếu không xóa, quá trình sáp nhập vẫn tiến hành bình thường, và sau khi sáp nhập có thể bằng hữu không nhìn thấy các nhân vật khác, lúc này bằng hữu có thể xóa bớt các nhân vật không sử dụng để hiển thị ra các nhân vật còn thiếu).

NỘI DUNG CẬP NHẬT MÁY CHỦ SÁP NHẬP:

1.      Cập nhật tạo hình nhân vật (Nhân Tộc, Thần Tộc), trang phục tân thủ mới, thông qua npc Dị Dung ở Hà Dương Thành, bằng hữu có thể lựa chọn lại ngoại hình cho nhân vật của mình.

2.      Phụ bản Phần Hương Cốc (Thập Phương Quyết): Sau khi tiêu diệt xong thú thần, quý bằng hữu trả nhiệm vụ sẽ nhận được Thiết Ngọc Linh Thạch (Cấp 10) x1, nếu may mắn xuất hiện Linh Lung, bằng hữu sẽ nhận được thêm Thiết Ngọc Linh Thạch (Cấp 10) x1 nữa.

3.      Phụ Bản Huyết Nguyệt Động (Anh Hùng Thiệp): Khi vượt qua 18 ải sẽ nhận được Kim Tinh Thiết Ngọc (Cấp 5) x1 và tỉ lệ nhận được Kim Tinh Thiết Ngọc (Cấp 6) x1 cùng với 160 Thái Cực Kim Đan

4.     Phụ Bản Thập Thần Bảo Quật 150-155, 155-160: Sau khi hoàn thành sẽ nhận được Nhân Hoàng Tinh và Thiên Hoàng Tinh, số lượng tăng dần các mức hoàn thành, tối đa là Nhân Hoàng Tinh x50, Thiên Hoàng Tinh x10. Thu thập số lượng nhất định, có thể trao đổi một số vật phẩm đặc biệt tại npc Tiểu Đăng Từ - Hà Dương Thành.

NPC mở phụ bản Thập Thần Bảo Quật

5.      Phụ bản Hà Dương Kịch Biến: Tỉ lệ rớt ở BOSS Hư Không Thần Huy x2

6.      Phụ bản Mộng Cảnh Hà Dương: Có thể sử dụng thẻ Nhất Phong Cảm Tạ Tín để trao đổi: Hóa Chú Giám, Thiên Diện Thần Phù

7.      Tại Hà Dương (398,292) xuất hiện npc Tiểu Vân: Có thể thu thập Thẻ Tri Ân để trao đổi một số vật phẩm hỗ trợ.

Tiểu Vân

8.     Tất cả quái vật Tinh Hồn ở Già La Đảo (Cấp 160) có tỉ lệ rớt Thẻ Tri Ân

9.     Tất cả quát vật ở Vô Song Thành 2 có tỉ lệ rớt Thẻ Tri Ân

10.   Quà tặng sáp nhập máy chủ: Tất cả nhân vật sau khi sáp nhập máy chủ, đăng nhập đợi sau 10 phút sẽ nhận được quà tặng:

11.  Sửa chữa một số lỗi nhỏ khác và tối ưu hóa hệ thống.

Chúc quý bằng hữu có những giây phút thư giãn vui vẻ cùng Tru Tiên TVC !

 

Top