Báo danh giài PK-Sư Vương Song Đấu 6/21/2017

GIẢI PK TOÀN QUỐC – SƯ VƯƠNG SONG ĐẤU

Quý bằng hữu thân mến!

Giải đấu PK 2vs2 các nhân vật sau Thăng Thiên lớn nhất từ trước đến nay sắp diễn ra tại cả 2 máy chủ Đại Trúc Phong và Hợp Hoan Linh, phân chia thành hạng mục cấp độ:

Ø  Hạng Lv 142-150

Ø  Hạng Lv 151-154

Ø  Hạng Lv 155-158

Ø  Hạng Lv 159-160

Mỗi hạng đấu đều có 3 giải thưởng: Quán Quân, Á Quân, Quý Quân riêng từng máy chủ. Bao gồm:

Ø  Ấn Hoàng Kim

Ø  Trang phục Hoàng Kim

Ø  Danh hiệu hình ảnh có thuộc tính đặc biệt.

Thời gian báo danh thi đấu: 22/06 – 28/06

Hướng dẫn báo danh:

Ø  Đăng nhập vào http://id.trutientvc.com ,Tiên Hữu chọn máy chủ có nhân vật thi đấu tương ứng => Bạn chọn chức năng Song Đấu

  

Ø  Sau khi báo danh, nhân vật của bạn sẽ được xếp vào hạng thi đấu tương ứng và trong trạng thái tìm đội. Kết thúc thời gian báo danh, bạn sẽ tìm được đội thi đấu và chuyển sang giai đoạn thi đấu chính thức.

Chú ý: Sau khi báo danh, nhân vật sẽ thi đấu trong hạng đã báo danh, vẫn có thể tăng cấp, trang bị không bị giới hạn.

Thay mặt BQT

Bích Dao!

 

Top