Vẻ đẹp kiêu hùng PET sau khi Thăng Thiên 1/22/2018

VẺ ĐẸP KIÊU HÙNG CỦA MỘT SỐ SỦNG VẬT SAU KHI THĂNG THIÊN

Nguồn Tru Tiên TVC

Tuần Hải Dạ Xoa

Quỳ Ngưu

Vân Câu

Đoàn Đoàn

Lộng Ảnh

Hoa Ly

Hỏa Long

Đại Tượng

Trấn Ngục Ma Hạt

Miêu Đầu Ưng

Tam Đầu Khuyển

Đại Hoàng

Tùng Lâm Sơn Trư

Tam Nhãn Linh Hầu

Phi Thiên Bạch Hổ

Phủ Trì Phán Quan

Cửu Thiên Du Long

Hướng Vĩ Xà

Ngân Hồ

Còn nữa …

Bích Dao!

Top