Cấp Độ Từ 75 – 90 4/6/2017

Cấp Độ Từ 75 – 90

*****

 

Tại khoảng cấp độ này, các bạn có thể tiếp nhận chuỗi nhiệm vụ Man Hoang và các hoạt động sự kiện trong game để tích lũy và nâng cao EXP.

1.      Nhiệm Vụ

Đầu tiên, bạn nhấn Q và chọn Tab “Chính Tuyến” như hình dưới.      

Sau đó chọn thẻ Man Hoang – thẻ được khoanh hình chữ nhật đỏ bên dưới

Tiếp theo bạn chọn nhiệm vụ đầu tiên của chuỗi và nhấn vào NPC nhận nhiệm vụ ( vùng khoanh tròn như hình dưới) . Sau đó hệ thống tìm đường sẽ tự động dẫn bạn tới NPC đó để nhận nhiệm vụ.

Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này sẽ được rất nhiều kinh nghiệm và thêm các hoạt động sẽ dễ dàng vượt cấp độ để tới khoảng cấp độ cao hơn.

2.      Hoạt Động Phó Bản

Ở cấp độ này có rất nhiều hoạt động và phó bản có thể tham gia để lấy kinh nghiệm và phần thưởng:

-          Hoạt Động

o   Nhận quà Online

o   Nhận Phần thưởng Vip

o   Quà Hoạt động hàng ngày

o   Phó Bản Thảo Miếu Thôn

o   Phó Bản Huyễn Nguyệt Động Phủ

o   Phó bản Thần Vũ Trấn Nguyên Tháp

o   Phó Bản Thần Vũ Thiên Cực Tháp

o   Mộng Cảnh Hà Dương

o   Chiến Trường Quần Hùng Trục Lộc

-          Nhiệm Vụ

o   Tu Chân Tầng III : Đây là nhiệm vụ quan trong của các phái. Sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này, các bạn có thể mở được kỹ năng Tầng III của môn phái mình. (Hướng Dẫn)

 

Top