Trận Công Thành Chiến đầu tiên ở máy chủ HỢP HOAN LINH 4/4/2017

[CÔNG THÀNH CHIẾN] TRẬN CÔNG THÀNH ĐẦU TIÊN Ở MÁY CHỦ HỢP HOAN LINH

Công Thành Chiến là một sự kiện nhằm tôn vinh Bang Hội, Bang có sức mạnh và tinh thần tập thể sẽ áp chế Tru Tiên Cổ Kiếm chiếm lấy Lăng Tiêu Thành, trở thành Thiên Binh Bất Diệt.

Diễn ra vào 20h00 tối ngày 04/04 tại máy chủ Hợp Hoan Linh, các thành viên Bang THÁNH tập trung rất đông quanh NPC Dịch chuyển Lăng Tiêu Thành.

Khí thế như trẻ tre, bang THÁNH đã rất nhanh chóng chiếm ưu thế trong Thành Lăng Tiêu

Các Tháp Trụ dần bị phá hủy…

Tru Tiên Cổ Kiếm đã bị khuất phục, Bang THÁNH chính chức chiếm được Thành Lăng Tiêu, trở thành Bang đầu tiên năm giữ Thành, vang danh thiên hạ!

Tư liệu được các thành viên THÁNH Bang cung cấp !

Bích Dao!

Top