Nhiệm Vụ Tầm Bảo Phù Chú 4/1/2017

Nhiệm Vụ Tầm Bảo Phù Chú

*****

 

Đầu tiên bạn tới NPC Thiên Hành Giả tại Hà Dương để nhận nhiệm vụ Tầm Bảo Phù Chú.( Mất 10 Vàng)

Sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ được vật phẩm như hình bên dưới.

(Chú ý: Bạn không nên click vào vật phẩm để mở ngay)

Tiếp theo bạn tới Lưu Ba Sơn (82,-143) để làm nhiệm vụ này.

Khi tới vị trí như hình dưới bạn hãy mở vật phẩm Bùa Chú Tầm Bảo để hoàn thành nhiệm vụ. Và nhận được phần thưởng.

Chú ý : Nhiệm vụ này sẽ có xác xuất ngẫu nhận được ( Kim Cương, Kim Chuyên, Vàng Thỏi, Kim Diệp Tử)

Top