Thiên Duyên Kỳ Bảo (02/04-02/06) 3/31/2017

Quý bằng hữu thân mến!

Chào mừng Tru Tiên phiên bản mới 15 môn phái với sự xuất hiện của Thiên Mạch Tộc bao gồm: Khiên Cơ, Anh Chiêu và Phá Quân.

Sự kiện Thiên Duyên Kỳ Bảo sẽ bắt đầu từ 02/04 đến 02/06.

Tại Hà Dương Thành (405,450) xuất hiện npc Đường Đường

Nhân vật có cấp độ từ 30 trở lên sẽ nhận được Thiên Duyên Lễ BaoThiên Mạch Chi Chiến Lễ Bao tại Đường Đường.

Thiên Duyên Lễ Bao

Thiên Mạch Chi Chiến Lễ Bao

Cả 2 Lễ Bao đều chứa rất nhiều kỳ trân dị bảo, trong đó có Kim Tinh Thiết Ngọc (Cấp 10), Lễ Bao Thương Lãng Băng Châu (x30000), HP, MP và nhiều bảo vật có giá trị khác được đổi trong thời gian quy định, nếu ngoài khoảng thời gian trên sẽ không thể đổi được nữa.

Hàng ngày, khi nhân vật tham gia các hoạt động sôi nổi sẽ mở ra được số lượng Thiên Duyên Quả nhất định. Và Lễ Bao Hoạt Động Sôi Nổi càng cao thì lượng Thiên Duyên Quả càng nhiều.

Máy chủ Đại Trúc Phong và Hợp Hoan Linh sẽ bảo trì cập nhật sự kiện vào 09h00 – 11h00 ngày 02/04.

Chúc quý bằng hữu có những giây phút thư giãn vui vẻ cùng Tru Tiên TVC!

Thay mặt BQT

Bích Dao!

 

 

 

 

 

Top