Thiên Giới - Chốn bồng lai tiên cảnh! 3/21/2017

Có một nơi xa xăm …chốn bồng lai tiên cảnh…khác biệt chốn nhân gian...

Ngọt ngào và lãng mạn cho những đôi tình nhân muốn tránh xa ân oán giang hồ. Đó là Thiên Giới…

Ẩn chứa trong cảnh đẹp nao lòng là các cuộc tàn sát đẫm máu…

BOSS Nguyệt Thần trong Thiên Giới

Nơi đây là mồ chôn của kẻ yếu đuối …

Bởi các bậc anh tài hội tụ cùng tranh thiên đoạt bảo…

Thiên Giới sẽ được mở trước tại máy chủ Đại Trúc Phong trong bản cập nhật tới!

 

Top