Phó bản Lăng Tiêu Thành 3/21/2017

Phó bản Lăng Tiêu Thành

1.     Giới Thiệu

Lăng Tiêu Thành thuật lại cuộc công thành chiến của chúng nhân Thần Châu, để khẳng định vị thế của mình.

Bạn và chiến hữu có thể tham gia phó bản này tại NPC Lăng Tiêu Thành Sứ GiảHà Dương (482,295)

Điều kiện tham gia Phó bản:

ü  Số người : 6 người

ü  Thời gian : 120 phút

ü  Cấp độ : Từ 90 trở lên

ü  Số lần/ ngày : 1 lần

 

2.     Chinh phục

Bạn và đồng đội sẽ xuất hiện ở ô vuông khoanh đỏ như hình dưới, mục tiêu tấn công của các bạn sẽ nằm trên đường mũi tên, đích đến cuối cùng sẽ là Tru Tiên Kiếm trong truyền thuyết

-        Đi theo lối lên trên để bắt đầu chiến đấu

-        Đánh bại tất cả Boss và Tinh Anh để dọn đường và lấy kinh nghiệm.

-        Sẽ có 1 tòa thành đứng đây, bạn hãy phá vỡ cơ quan này nhé, lúc này Niết Bàn Thiên Tôn sẽ hiện ra.

-        Loại bỏ chiến ngại vật trên đường đi.

-        Hãy đánh hết Tinh Anh, nếu không chúng sẽ làm bạn phiền phức với hiệu ứng làm chậm.

-        Đánh cổng thành, sau đó trò chuyện với NPC bên trong để mở cánh cửa cuối cùng này.

-        Cổng thành sẽ đưa ra thử thách, đánh xong Boss này sẽ được vào trong

-        Vào trong đánh 2 thanh kiếm Huyền Âm Thần Kiếm   và Chí Dương Thần Kiếm để hiện Tru Tiên Kiếm

-        Đánh bại Tru Tiên Kiếm để hoàn thành phó bản

-        Trong phó bản này có rất nhiều đồ Tản Tiên, Chân Tiên có giá trị rất lớn, bạn đừng bỏ qua nhé

Top