Cấp Độ Từ 135 – 150 3/19/2017

Cấp Độ Từ 135 – 150

*****

 

Ở khoảng cấp độ này, chuỗi nhiệm vụ quan trọng để tăng nhiều EXP là chuỗi nhiệm Tu La. Tại cấp độ này các bạn có thể làm nhiệm vụ Tu Chân Tầng V để có thể mở thêm các kỹ năng của tầng 5- Tầng cuối cùng của  môn phái.

1.      Nhiệm Vụ.

Nhiệm vụ của thẻ Tu La là chuỗi nhiệm vụ quan trọng ở khoảng cấp độ này.

Đầu tiên bạn nhấn Q vào phần “Chính Tuyến”

Sau đó nhấn vào thẻ Tu La như phần khoanh đỏ bên dưới.

Sau đó tương tự như các chương trước, bạn nhấn vào nhiệm vụ đầu tiên và nhấn vào NPC tại vùng khoanh đỏ để tới nhận nhiệm vụ.

1.      Hoạt Động và Phụ Bản

Ở cấp độ này có rất nhiều hoạt động và phó bản có thể tham gia để lấy kinh nghiệm và phần thưởng:

-          Hoạt Động

o   Nhận quà Online

o   Nhận Phần thưởng Vip

o   Quà Hoạt Động Hàng Ngày (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Huyễn Nguyệt Động Phủ (Hướng Dẫn)

o   Phó bản Thần Vũ Trấn Nguyên Tháp (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Thần Vũ Thiên Cực Tháp (Hướng Dẫn)

o   Mộng Cảnh Hà Dương (Hướng Dẫn)

o   Chiến Trường Quần Hùng Trục Lộc

o   Phó Bản Lăng Tiêu Thành

o   Phó Bản Chân Võ Kiếm Các

o   Phần Hương Cốc (Hướng Dẫn)

o   Hà Dương Kịch Biến (Hướng Dẫn)

-          Nhiệm Vụ

o   Tu Chân Tầng vụ này sẽ giúp bạn nhận thêm kỹ năng tầng 5 mới khi hoạt thành chuỗi nhiệm vụ. (Cấp 135 sẽ tự động nhân nhiệm vụ) (Hướng Dẫn)

 

Top