Cấp Độ Từ 105 – 120 3/19/2017

Cấp Độ Từ 105 – 120

*****

 

Ở khoảng cấp độ này, chuỗi nhiệm vụ quan trọng để tăng nhiều EXP là chuỗi nhiệm Nam Cương. Ngoài ra ở cấp độ này, các bạn có thể tham gia 2 phụ bản nữa.

1.      Nhiệm Vụ

Nhiệm vụ của thẻ Nam Cương là chuỗi nhiệm vụ quan trọng ở khoảng cấp độ này.

Đầu tiên bạn nhấn Q vào phần “Chính Tuyến”

Sau đó nhấn vào thẻ Nam Cương như phần khoanh đỏ bên dưới.

Sau đó tương tự như các chương trước, bạn nhấn vào nhiệm vụ đầu tiên và nhấn vào NPC tại vùng khoanh đỏ để tới nhận nhiệm vụ.

2.      Hoạt Động và Phụ Bản

Ở cấp độ này có rất nhiều hoạt động và phó bản có thể tham gia để lấy kinh nghiệm và phần thưởng:

-          Hoạt Động

o   Nhận quà Online

o   Nhận Phần thưởng Vip

o   Quà Hoạt Động Hàng Ngày (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Huyễn Nguyệt Động Phủ (Hướng Dẫn)

o   Phó bản Thần Vũ Trấn Nguyên Tháp (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Thần Vũ Thiên Cực Tháp (Hướng Dẫn)

o   Mộng Cảnh Hà Dương (Hướng Dẫn)

o   Chiến Trường Quần Hùng Trục Lộc

o   Phó Bản Lăng Tiêu Thành

o   Phó Bản Chân Võ Kiếm Các

o   Chiến trường Võ Vy

o   Hà Dương Kịch Biến (Hướng Dẫn)

-          Nhiệm Vụ

o   Tu Chân Tầng IV : Nhiệm vụ này sẽ giúp bạn nhận thêm kỹ năng tầng 4 mới khi hoạt thành chuỗi nhiệm vụ. (Cấp 105 sẽ tự động nhân nhiệm vụ) (Hướng Dẫn)

 

Top