Cấp Độ Từ 120 – 135 3/19/2017

Cấp Độ Từ 120 – 135

*****

 

Ở khoảng cấp độ này, chuỗi nhiệm vụ quan trọng để tăng nhiều EXP là chuỗi nhiệm Nam Cương. Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu tham gia phụ bản mới Phần Hương Cốc. Đây là phó bản rất quan trong trong Tru Tiên

1.      Nhiệm Vụ

Nhiệm vụ của thẻ Côn Luân là chuỗi nhiệm vụ quan trọng ở khoảng cấp độ này.

Đầu tiên bạn nhấn Q vào phần “Chính Tuyến”

Sau đó nhấn vào thẻ Côn Luân như phần khoanh đỏ bên dưới.

Sau đó tương tự như các chương trước, bạn nhấn vào nhiệm vụ đầu tiên và nhấn vào NPC tại vùng khoanh đỏ để tới nhận nhiệm vụ.

2.      Hoạt Động và Phụ Bản

Ở cấp độ này có rất nhiều hoạt động và phó bản có thể tham gia để lấy kinh nghiệm và phần thưởng:

-          Hoạt Động

o   Nhận quà Online

o   Nhận Phần thưởng Vip

o   Quà Hoạt Động Hàng Ngày (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Huyễn Nguyệt Động Phủ (Hướng Dẫn)

o   Phó bản Thần Vũ Trấn Nguyên Tháp (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Thần Vũ Thiên Cực Tháp (Hướng Dẫn)

o   Mộng Cảnh Hà Dương (Hướng Dẫn)

o   Chiến Trường Quần Hùng Trục Lộc

o   Phó Bản Lăng Tiêu Thành

o   Phần Hương Cốc (Hướng Dẫn)

o   Hà Dương Kịch Biến (Hướng Dẫn)

Top