Trang Bị Thần Tộc 3/19/2017

Trang Bị Thần Tộc

*****

 

1.   Thần Hoàng

-          Bộ Trang Bị : Ly hoặc Càn

-          Sử Dụng : Pháp Thân

-          Nguyên Anh :

o   Mp

o   Sát Thương chuẩn

o   Kĩ năng chính xác

-          Nhẫn : Thiên Dịch

-          Dây chuyền Thái Hạo

-          Hộ Phù : Phù Phong

2.   Liệt Sơn

-          Trang Bị : Càn hoặc Khảm

-          Sử Dụng :Pháp Thân

-          Nguyên anh và Trang sức :

o   Nguyên Anh

§  Công Kích

§  Bạo Kích

§  Sát Thương Bạo

§  Hp

-          Nhẫn : Thiên Đạo hoặc Thiên Dịch

-          Dây Chuyền : Thái Hạo

-          Hộ Phù :

o   Kép: Thần Hành + Thừa Vân

o   Nộ Thú

o   Vinh Quang

3.   Thái Hạo

-          Sét Trang Bị : Khảm hoặc Càn

-          Sử Dụng :Pháp Thân

-          Nguyên Anh

o   Công kích

o   Sát Thương Bạo

o   Bạo kích

o   Kỹ năng chính xác

-          Nhẫn : Thiên Đạo

-          Dây Chuyền : Bạo Kích , Sát thương bạo kích

-          Hộ Phù : Kích Dương + Bễ Nghễ + Can Qúa + Khôi Đẩu+ Chân Vũ

4.   Hoài Quang

-          Sét Trang Bị : Khảm hoặc Càn

-          Sử Dụng :Pháp Thân

-          Nguyên Anh

o   Kỹ Năng Né Tránh

o   Sát thương bạo kích

o   Hp

-          Nhẫn: Thiên Quyển

-          Dây Chuyền: sát thương bạo kích

-          Hộ Phù :

o   Hộ Phù Kép Huyết Nguyệt

o   Hộ Phù Quỷ Dực

5.   Cửu Lê

-          Sét Trang Bị : Khảm

-          Sử Dụng : Pháp Thân

-          Nguyên Anh :

o   HP

o   Kỹ Năng Chính Xác

o   Kháng Choáng

o   Kháng Hư Nhươc

-          Nhẫn : Thiên Đạo

-          Dây Chuyền : Thái Ất

-          Hộ Phù :

o   An Bộ

o   vong tộc

o   Tu tu

o   Thiên tôn

o   Bất khuất

o   Bổn mệnh

o   Nhai xế

6.   Thiên Hoa

-          Thiên Hoa Tiên

o   Trang Bị : Khảm

o   Nguyên Anh :

§  HP

§  Kháng Mê Hoặc

-          Thiên Hoa Ma

o   Trang Bị : Ly

o   Nguyên Anh

§  MP

§  HP

§  Kháng Mê Hoặc

-          Thiên Hoa Phật

o   Trang Bị : Khảm

o   Nguyên Anh

§  HP

§  MP

§  Kháng Mê Hoặc

-          Sử dụng : Pháp Thân

-          Nhẫn : Thiên Đạo

-          Dây Chuyền : Thái Ất

-          Hộ Phù :

o   Quân Uy

o   Ánh Nguyệt

o   Liên Miên

o   Dư Vận

o   Nhân Kiệt

Top