Cấp Độ Từ 90 – 105 3/19/2017

Cấp Độ Từ 90 – 105

*****

 

Ở cấp độ này, các bạn có thể làm chuỗi nhiệm vụ ở Phần Hương Cốc. Ngoài ra, sẽ mở ra thêm phó bản mới các bạn có thể gia. Phó bản sẽ được liệt kê ở phần bên dưới.

1.      Nhiệm Vụ

Chuỗi nhiệm vụ Phần Hương Cốc là chuỗi nhiệm vụ quan trọng trong khoảng cấp độ này.

Đầu tiên, bạn nhấn Q và chọn Tab “Chính Tuyến” như hình dưới.      

Sau đó chọn thẻ Phần Hương Cốc – thẻ được khoanh hình chữ nhật đỏ bên dưới.

Sau đó tương tự như các chương trước, bạn nhấn vào nhiệm vụ đầu tiên và nhấn vào NPC tại vùng khoanh đỏ để tới nhận nhiệm vụ.

2.      Hoạt Động và Phụ Bản

Ở cấp độ này có rất nhiều hoạt động và phó bản có thể tham gia để lấy kinh nghiệm và phần thưởng:

-          Hoạt Động

o   Nhận quà Online

o   Nhận Phần thưởng Vip

o   Quà Hoạt Động Hàng Ngày (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Huyễn Nguyệt Động Phủ (Hướng Dẫn)

o   Phó bản Thần Vũ Trấn Nguyên Tháp (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Thần Vũ Thiên Cực Tháp (Hướng Dẫn)

o   Mộng Cảnh Hà Dương (Hướng Dẫn)

o   Chiến Trường Quần Hùng Trục Lộc

o   Phó Bản Lăng Tiêu Thành

o   Phó Bản Chân Võ Kiếm Các

o   Chiến Trường Viêm Ngục

-          Nhiệm Vụ

o   Trư Tiên Cổ Quyển ( Tương Sinh )

 

Top