Cấp Độ Từ 60 – 75 3/19/2017

Cấp Độ Từ 60 – 75

*****

Tại cấp độ này, các bạn sẽ mở tới một chương mới là tới Tử Trach. Chuỗi nhiệm vụ này rất nhiều EXP rất quan trọng trong khoảng cấp độ này.

Ngoài ra, để có thể tới cấp độ 75 các bạn cần tham gia các hoạt động khác chứ nhiều exp, hoặc nhiều Thái Cực Kim Đan ( 1 kiểu EXP).

1.     Nhiệm Vụ

Nhiệm vụ của thẻ Tử Trach là chuỗi nhiệm vụ quan trọng ở khoảng cấp độ này.

Đầu tiên bạn nhấn Q vào phần “Chính Tuyến”

Sau đó nhấn vào thẻ Tử Trach như phần khoanh đỏ bên dưới.

Sau đó tương tự như các chương trước, bạn nhấn vào nhiệm vụ đầu tiên và nhấn vào NPC tại vùng khoanh đỏ để tới nhận nhiệm vụ.

2.     Hoạt Động và Phụ Bản

Ở cấp độ này có rất nhiều hoạt động và phó bản có thể tham gia để lấy kinh nghiệm và phần thưởng:

-        Hoạt Động

o   Nhận quà Online

o   Nhận Phần thưởng Vip

o   Quà Hoạt Động Hàng Ngày (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Thảo Miếu Thôn (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Huyễn Nguyệt Động Phủ (Hướng Dẫn)

o   Phó bản Thần Vũ Trấn Nguyên Tháp (Hướng Dẫn)

o   Phó Bản Thần Vũ Thiên Cực Tháp (Hướng Dẫn)

o   Mộng Cảnh Hà Dương (Hướng Dẫn)

o   Chiến Trường Quần Hùng Trục Lộc

-        Nhiệm Vụ Khác:

o   Nguyên Anh Chi Đạo : Đây là nhiệm vụ để khai mở vị trí Nguyên Anh Phong Ấn. Bạn cần làm nhiệm vụ này để có thể mặc thêm vật phẩm Nguyên Anh để tăng sức mạnh và chỉ số cần thiết.( Cấp 60 sẽ tự động nhận được nhiệm vụ) (Hướng Dẫn)

 

Top