Đua TOP CẤP ĐỘ máy chủ HỢP HOAN LINH 3/18/2017

ĐUA TOP CẤP ĐỘ

 

Các vị Tiên Hữu thân mến !

Chào mừng Tru Tiên phiên bản 15 môn phái ra mắt máy chủ HỢP HOAN LINH, sự kiện đua TOP CẤP ĐỘ sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên khai mở.

ü ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Toàn bộ các bậc anh tài trong máy chủ có thể tham gia.

ü THỜI GIAN:10h00 ngày 19/03 đến 23h59 ngày 24/03

ü CÁCH THỨC: TOP 10 nhân vật có CẤP ĐỘ cao nhất khi kết thúc sự kiện sẽ được nhận thưởng.

ü PHẦN THƯỞNG:

·      Giải nhất: TOP 1 – Nhân vật có cấp độ cao nhất toàn máy chủ

1

Tôn hiệu đặc biệt: Thiên Hạ Vô Địch

 

 

Công kích: +5%

Bạo kích: +3%

Bạo thương: +6%

2

Võ Hồn: Cửu Kiếp Vô Song

 

 

Công kích: 298 – 343

Phòng ngự : +152

Trúng mục tiêu: +66

Né tránh: +112

Tăng kỹ năng trúng 8.0

Giảm sát thương 7%

Tăng sát thương 7%

3

Thần Kỵ: Trục Nhật

 

 

 

 

Tốc độ di chuyển: 6.2 m/s

 

·      Giải nhì: TOP 2 – Nhân vật có cấp độ đứng thứ 2 toàn máy chủ

1

Tôn hiệu đặc biệt: Nhất Đại Thiên Tôn

 

 

Công kích: +4%

Bạo kích: +2%

Bạo thương: +5%

2

Võ Hồn: Bát Cực Chiến Hồn

 

 

Công kích: 268 – 313

Phòng ngự : +136

Trúng mục tiêu: +50

Né tránh: +96

Tăng kỹ năng trúng 7.0

Giảm sát thương 6%

Tăng sát thương 6%

 

·      Giải ba: TOP 3 – Nhân vật có cấp độ đứng thứ 3 toàn máy chủ

1

Tôn hiệu đặc biệt: Tịch Mịch Cao Thủ

 

 

Công kích: +3%

Bạo kích: +1%

Bạo thương: +4%

2

Võ Hồn: Thất Sát Đạo Nhân

 

 

Công kích: 238 – 283

Phòng ngự: +122

Trúng mục tiêu: +36

Né tránh: +82

Tăng kỹ năng trúng 6.0

Giảm sát thương 5%

Tăng sát thương 5%

 

·      Giải khuyến khích: Nhân vật có cấp độ  xếp từ 4 – 10 toàn máy chủ

1

Tôn hiệu đặc biệt: Danh Chấn Giang Hồ

 

 

Công kích: +2%

Bạo kích: +1%

Bạo thương: +3%

2

Hộ Phù: Nhâm Thìn Hộ Phù

 

 

 

HP +918

MP +2048

Trúng mục tiêu: +100

Né tránh: +80

Giảm sát thương 300

Giảm bạo thương 20%

 

Top