Dịch Chuyển Nhanh 3/17/2017

Dịch Chuyển Nhanh

*****

 

1.   Phù Các Thành

·       Là vật phẩm dùng để di chuyển bạn ngay lập tức tới trung tâm các Thành chỉ định: Hà Dương Phù, Thanh Vân Phù…

·       Bạn có thể mua ở trong shop "J" phần “Dịch Chuyển”.

2.   Hồi Thành Phù

·       Vật phẩm nhận ở quà hàng ngày

·       giúp bạn ngay lập tức dịch chuyển về trung tâm của thành bạn đang đứng

3.   Phi Thiên Thần Phù

·       Có thể giúp bạn ngay lập tức di chuyển tới mục tiêu trong hầu hết các nhiệm vụ

·       Còn khi bạn sử dụng trực tiếp, vật phẩm này sẽ lưu lại vị trí đang đứng của bạn, và bạn có thể trở về đó bất cứ lúc nào

4.   Tinh Bàn

·       Dùng để Lưu lại vị trí bạn đang đứng

·       Bạn có thể lưu được tối đa 9 vị trí

·       Chỉ sử dụng được khi tinh bàn còn năng lượng

5.   Truyền Tống

a.    Người Dịch Chuyển

·       Tại mỗi trung tâm bản đồ sẽ có những người dịch chuyển, bạn có thể tới đó để di chuyển tới các bản đồ bạn muốn. (Có thể mất vàng)

b.    Cổng Dịch Chuyển

·       Tại mỗi bản đồ sẽ có rất nhiều cổng dịch chuyển giúp bạn dịch chuyển nhanh qua lại giữa chúng

·       khi bạn kích hoạt các cổng dịch chuyển đó, bạn sẽ mất một chút phí để ngay lập tức tới vị trí cổng mà bạn muốn

Top