Hướng dẫn cưỡi thú 3/17/2017

Hướng dẫn cưỡi thú

*****

 

khi bạn bạn đạt cấp 30 trở lên thì bạn có thể cưỡi ngựa, để cưỡi ngựa bạn làm theo các bước sau.

Bước 1 : Bạn nhấn phím “B” để mở hành trang.

Bước 2 : Bạn di chuột vào ô chứa thú cưỡi đó và nhấn phải chuột. Sau đó chọn “Có “ như hình bên dưới

Top