Cài Đặt Cấu Hình 3/17/2017

Hướng dẫn cài đặt cấu hình game.

*****

 

Bước 1 :  bạn nhấn vào hình chữ nhật được khoanh như ở hình dưới

Bước 2 : Bạn nhấn vào phần thiết lập như bên dưới

Bước 3 : cài đặt cấu hình như hình dưới.

 

Top